Cooperativa La Trilla

Cooperativa Consum Ecologic La Trilla

grup consum’

com muntar un grup de consum

Els amics de PIC Vallès ens expliquen d’una manera molt clara com muntar un grup de consum com el nostre. http://picvalles.communia.info/muntar-un-grup-de-consum/