Cooperativa La Trilla

Cooperativa Consum Ecologic La Trilla

el Per Què?

Per què una cooperativa de consum responsable?

Les cooperatives de consum responsable sorgeixen de la necessitat de disposar de productes agroalimentaris de producció ecològica a un preu raonable, contribuint a l’apropament entre el medi urbà i el medi rural i afavorint l’accés a un aliment de qualitat, evitant que aquest esdevingui un luxe només accessible a una élite de la població. Amb el consum de productes procedents de l’agricultura ecològica s’afavoreix la fertilitat natural de la terra i es potencia la sostenibilitat dels sistemes en base als recursos, alhora que es minimitza la despesa energètica.

 

Finalitats

 

• Tenir un paper actiu i decisiu en el nostre consum quotidià.
• Participar d’una economia social i solidària, que permeti atorgar la prioritat
del control de circuits econòmics als productors en interacció directa amb
els consumidors.
• Defensar la seguretat alimentària, adquirint consciència política i social com
a resposta a la inseguretat en el consum que genera la globalització.

 

 

Objectius

obejasAutogestionar, en part, l’alimentació. Conèixer l’origen i les condicions de
producció.
• Tenir un punt de trobada per a la participació, la gestió i la presa de
decisions.
• Potenciar el consum de productes provinents de l’agricultura familiar i
cooperatives que practiquin una agricultura de caire social.
• Promocionar i fomentar el consum responsable en la ciutadania.
• Conèixer millor els nostre hàbits de consum alimentari, formant-nos i
informant-nos a través de xerrades, debats, visites…
• Establir contacte i coordinació amb altres cooperatives i entitats semblants.
• Mantenir la idea d’expansió, en un futur, a altres productes, béns i serveis
de mercat.

Drets de Socis/sòcies

cistella

 

– Demanar una cistella setmanal o quinzenal
– Participar a l’assemblea anual i a alguna de les comissions de treball
– Rebre informació de tots els moviments i activitats de la cooperativa
– Gaudir del treball col·lectiu
– Consumir productes ecològics a preus justos i, en la mesura del possible, amb el mínim d’intermediaris
– Optar per la baixa voluntària

 

Deures de Socis/sòcies

dueresCompartir i difondre els objectius de la cooperativa
– Cada cistella pot estar conformada per un o més socis/sòcies
– Un/a membre de cada cistella/unitat de consum ha de ser soci/sòcia i
estar en una comissió o fer torn el dia setmanal de recollida i repartiment
de productes. Participar-hi activament
– Pagar les quotes (d’entrada i mensual)
– Participar activament a les assemblees
– Anunciar, amb temps suficient per la organització, de la seva baixa