Cooperativa La Trilla

Cooperativa Consum Ecologic La Trilla

Assemblea General 2015

Tal i com vam decidir aquest dimarts passat, demà dimarts 17 a les 19:15 farem l’assemblea de la Trilla.

Us adjunto l’ordre del dia:

1. Estat actual de socis i sòcies
2. Memòria i compte resultats 2014
3. Estat econòmic
4. Projecte i pressupost 2015
5. Altres

Tags:

Sobre

Veure anteriors de