Cooperativa La Trilla

Cooperativa Consum Ecologic La Trilla

Archives

Assemblea General 2015

Tal i com vam decidir aquest dimarts passat, demà dimarts 17 a les 19:15 farem l’assemblea de la Trilla. Us adjunto l’ordre del dia: 1. Estat actual de socis i sòcies 2. Memòria i compte resultats 2014 3. Estat econòmic 4. Projecte i pressupost 2015 5. Altres